Este plugin no se ha probado con las últimas 3 versiones mayores de WordPress. Puede que ya no tenga soporte ni lo mantenga nadie, o puede que tenga problemas de compatibilidad cuando se usa con las versiones más recientes de WordPress.

Gsheet Contact Addons & ShortCode

Descripción

Plugins by Viet Nam Convert: https://webnganh.vn/ – https://ifnt.vn/
Plugin hỗ trợ khởi tạo các khung liên hệ của Contact Form 7 đưa về Google Sheet và có thể sử dụng chung cùng với Contact Form 7 gửi về cùng 1 thời điểm.
Để sử dụng cả phần gửi mail về Gmail hãy tải thêm SMTP Plugins.

Demo

Link demo: http://shop.okechua.com/test/

Google Sheet to Check submitted Data link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEoqhqtSRnMOTnuHSo5XMteKPLS5jrLBUUfURJ-mr9Y/

Version 1.0.2

Cập nhật và sửa lại lỗi gửi về Gmail.

Capturas

  • Màn hình kích hoạt API Google Sheet
  • Màn hình bên trong cài đặt cho từng Contact Form hợp lệ.

Preguntas frecuentes

Setting APi Google tab ?

  • Admin Panel > Contact Form 7 > Google Sheet Contact > List Form > Tab Google Sheets CF7

Price plugins ?

  • Free

Reseñas

16 de septiembre de 2021
Tôi đã cài và sử dụng rất tốt, vừa nhận được mail từ Cf7 và nhận trong Google Sheet driver. mong là sắp tới có thêm các tính năng thêm cho plugin
Leer la 1 reseña

Colaboradores y desarrolladores

«Gsheet Contact Addons & ShortCode» es un software de código abierto. Las siguientes personas han colaborado con este plugin.

Colaboradores

Registro de cambios

1.0.1

Update JS check API

1.0.2

Update code suitable version WordPress